Email: admin@eslovsbudoklubb.se

Börja träna Budo

Budo är ett samlingsnamn för olika japanska kampsporter. Det brukar omfatta kampsporter såsom judo, aikido, karate, kendo, iaido, Shorinji Kempo och kyudo. Ordet Budo är japanska och betyder ungefär kampens väg, dock är det inte så lätt att kortfattat beskriva vad det innebär. Då det finns olika grenar inom budo, så kan du välja att satsa på en av dem, eller flera. Budo härstammar från den gamla japanska stridsandan. Det är en teknik som kopplar samman själ, teknik och kropp.  Budo har en slags inriktning kan man säga, som är uppdelat i flera olika synsätt på saker och ting. Du som är intresserad av att börja träna budo, kan kontakta en klubb där du bor. De kan tala om hur du ska gå tillväga för att börja träna och hur du på bästa sätt förebygger skador som ont i hälen, eller andra delar av kroppen.

Budo Kensho

Den grundläggande inriktningen kallas för Budo Kensho och det omfattar detta:

Mokuteki (ändamål)

Budo har ett ändamål och det är att man ska träna både själ och kropp med Bugi. Det är att finslipa karaktären och att höja kunskapen. Det handlar även om att utbilda kompetenta personer.

Keiko (träning)

När man utför sin träning, skall man följa Reiho, som är etikett och det hela tiden. Man ska sätta värde på grundträningen och inte bara hänge sig åt att träna teknik, utan man ska träna med själen, kroppen och tekniken som en enhet.

Shiai (tävling)

Vid tävling eller uppvisning i Kata, så är det ett måste att visa upp en Budoanda. Denna har man tränat länge och man ska alltid försöka sitt bästa. Man ska inte heller uppvisa en stolthet om man vinner eller bli ledsen om man förlorar.

Dojo (träningshall)

Dojo är platsen där man tränar sin själ och kropp. Här följs regler och man ska följa disciplinen. Det ska tas hänsyn och vara tyst, rent och en strävan efter en miljö som är värdig.

jiu-jitsu

Shido (undervisning)

Vid undervisning så strävas det alltid efter att finslipa karaktären. Man ska även se till att engagera sig i studier av teknik och dess teori. Dessutom träna kropp och själ samt inte vara bunden till om man vinner eller förlorar.

Fukyu (främjandet)

Vid främjandet, så ska egenskaperna i en traditionell Budo utnyttjas.